Regulamin sklep marilyn, hurt, ch ptak, duży wybór, wyroby luksusowe, fation, classic, wysyłki darmowe

REGULAMIN

 

- Warunkiem wpółpracy z firmą PH "Wysoccy" s.c. jest udokumentowanie prowadzenia działalności gospodarczej (NIP, Regon,   Wpis do Ewidencji).

- Korzystanie z naszego serwisu jest jednoznaczne z  akceptacją naszego regulaminu.

- Zakup hurtowy możliwy od 300zł netto.

- Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej.

 

Reklamacje

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest posiadanie oryginalnego opakowania, dowodu zakupu oraz dokładny opis wady, produkt nie może nosić śladów użytkowania oraz musi być czysty i pozbawiony zapachów tj. perfumy czy kremy. Rozpatrywane będą tylko wady fabryczne. Reklamowany produkt należy odesłać do naszej firmy:

P.H. "Wysoccy" S.C Małgorzata Wysocka, Arkadiusz Wysocki

94-238 Łódź ul/Kwiatowa 18a

Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego produktu.

Jeżeli użytkownik stwierdzi uszkodzenie paczki powinien w obecności kuriera dokonać oględzin zawartości. Jeśli wówczas zostanie stwierdzone uszkodzenie towaru dostawca ma obowiązek wraz z użytkownikiem sporządzić odpowiedni protokół w celu wypłaty użytkownikowi przez dostawcę odszkodowania za poniesione straty.

 

Odpowiedzialność

- Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu strony serwisu wywołane niedozwoloną ingerencją użytkowników, w żaden sposób niezależną od sprzedawcy.

- Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, wynikających z udostępniania loginu i hasła dostępu do serwisu  osobom trzecim.

- W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w systemie czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu serwisu.

 

Ochrona danych osobowych 

 

- Administratorem danych osobowych użytkowników jest sprzedawca. Dane osobowe przekazane przez użytkowników będą przetwarzane wyłącznie dla celów realizacji usług opisanych w niniejszym Regulaminie. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z późn.zm.). Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i prawo poprawiania danych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest konieczne dla wykonania usług opisanych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

- Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane podczas rejestracji niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

- W przypadku powzięcia przez sprzedawcę uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności danych podanych przez użytkownika podczas rejestracji, sprzedawca zastrzega sobie prawo ich weryfikacji.

- Sprzedawca uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

Ochrona własności intelektualnej

Wszystkie treści oraz elementy graficzne mogą być użyte jedynie do celów niekomercyjnych, związanych z normalnym użytkowaniem serwisu. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody sprzedawcy.

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Polityka cookies.
Zamknij